vad är mindfulness?

Jon Kabat-Zinn, en av förgrundsgestalterna när det gäller mindfulness och mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) definierar mindfulness på följande sätt:
”Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket, utan att döma”. 

Vi människor har en helt naturlig tendens att, av sinnet, svepas iväg till det förflutna eller framtiden.
I mindfulness ser vi livet som en serie ögonblick där vi övar oss i att vara ”vakna” inför det vi tänker, känner, förnimmer och företar oss i stunden. 
I NU:et. 

Medveten närvaro - som är den svenska översättningen för mindfulness - innebär alltså att vara uppmärksam.
Att vara uppmärksam på och medveten om tankar och känslor är en nödvändighet för att leva ett långsiktigt hållbart liv. Livs-balans är nämligen något vi behöver öva igen och igen. 
I ett samhälle där många av oss lever med höga krav - inte minst på oss själva - är risken stor för att utveckla samvetsstress. Trots att vi gör allt vi kan känner många av oss ändå sig otillräckliga.
I en tid där skam och perfektionism breder ut sig behöver vi en motvikt; självmedkänsla är en sådan. 
Det innebär kort och gott att rikta värme och vänlighet gentemot oss själva när det är svårt.  

Jag har gått flertalet olika mindfulnessutbildningar inom de evidensbaserade metoderna MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion) och MSC (mindful selfcompassion / självmedkänsla).
Jag utövar själv mindfulness sedan 15 år tillbaka och går kontinuerligt i mindfulnessinriktad handledning.

I min kursverksamhet eller Pausa Medvetet-app (läs mer på sidan med samma namn) får du ta del av mindfulness/meditationsövningar hämtade  i huvudsak från just MBSR och MSC men även från MBKT (Mindfulnessbaserad kognitiv terapi). 
Du kommer även få ta del av övningar som jag skapar/skapat själv.
Just detta är något av det roligaste jag vet; att själv ständigt utvecklas och utveckla min metodik med hjälp av inspiration från världens ledande mindfulness-instruktörer samt min egen fantastiska kurs-grupp. 

Med hjälp av mina olika ljudfiler lägger du en stabil grund för ditt mindfulnessutövande.
Denna bas bygger du sedan in i din vardag. Ofta märks skillnad redan efter några veckors träning. 
Därför är inbjudan att öva en liten stund varje dag; 15-30 minuter. 
Du kan börja enkelt genom att titta på filmklippet och lyssna på ljudfilen här nedan.

Låt oss öva tillsammans!

tillsammans med jon kabat-zinn

     Se en trailer från studio balans

film av johan tötterström

Mindfulness är för mig numera inte bara ett arbetsredskap utan också en livsstil och ingår även i alla KBT-behandlingar jag utför.
Jag leder även kurser, resor och retreats i olika former och har gjort så i många år. 

Från och med våren 2023 ges min Pausa Medvetet-kurs online (8 tillfällen) - läs mer under flik Aktuellt om aktuell kurs. 
Detta skapar möjlighet att öva hemifrån när det passar dig. För gemenskapens och inspirationens skull deltar du i Facebook Live-sändningar tillsammans med mig och resten av gruppen. Du har tillgång till den slutna Facebook-gruppen under hela vårterminen - allt för att skapa bästa premisser för att upprätthålla din praktik. 

I januari erbjuds även årets första helgkurs (den 28-29/1 2023 -  läs mer under flik Aktuellt om helgen. 
Kursen hålls i Studio Andas stilla och vackra lokaler på Hälsokuben, Hedvägen 192 i Trelleborg. 

Håll utkik för fler evenemang under våren!  
 

lyssna här till övningen
spegelblank som sjön:

lyssna här till en kroppsscanning: