barn / ungdom /
skola

I slutet av maj 2022 gav Studentlitteratur ut Karin Åströms och min bok Främjande Lärmiljöer.
I boken presenterar jag (med bakgrund i forskning) förslag till hur vi behöver tänka och agera kring barns och ungas pykiska hälsa med skolan som en utgångspunkt. Det känns oerhört viktigt för mig att få lov att bidra med kunskap och inspiration när det gälle ett ämne som ligger mig så varmt om hjärtat. 

Eftersom stress och psykisk ohälsa kryper allt längre ner i åldrarna upplever jag detta som ett särskilt viktigt fokus just nu: att främja psykisk hälsa hos barn & ungdom.
Jag har många års erfarenhet av att ha arbetat som psykolog på BUP med barn och ungdomar i alla åldrar. Jag har även lett barn- och ungdomsgrupper i såväl KBT som mindfulness under flera år.

Här på sidan vill jag erbjuda en första hjälp till självhjälp. 
Jag får ofta höra att det känns hjälpsamt att bekanta sig med de evidensbaserade metoderna KBT och mindfulness på ett enkelt sätt.
Jag har därför utvecklat ett självhjälps-material för barn och ungdom - Pausa Medvetet Barn & Ungdom.
Ljudfilerna är tänkta att vara en hjälp att träna sin "uppmärksamhets-muskel" samt finna vägar att hantera stress och oro.
En väg till lugn och ro.
Några av ljudfilerna ligger här på sidan. Lyssna gärna här till höger.
Du kan lyssna tillsammans med ditt barn eller var och en för sig.
Ni väljer.

Jag erbjuder ett KBT-koncept för barn/ungdom samt förälder/föräldrar på min mottagning.
Ni erbjuds en noggrann kartläggning samt skräddarsydda KBT- och mindfulnessinriktade strategier.
Dessa implementerar vi tillsammans, dels i enskilda samtal med den unga/unge, dels i gemensamma samtal där både barn/ungdom samt förälder/föräldrar deltar.
Vi sätter, initialt, en gemensam målformulering som vi aktivt arbetar gentemot. 
Fokus ligger på att behandlingen ska löpa smidigt samt minimera risken för långa väntetider.
Med hjälp av självhjälps-material ska Ni dessutom smidigt kunna öva de nya färdigheterna hemma. 

Varmt välkommen att kontakta mig för ett upplägg som passar Dig/Er!

Lyssna på ljudfilen här för att öva självmedkänsla
& trygghet:

lyssna här till ljudfilen introduktion till
pausa medvetet
för barn / ungdom:

Pausa Medvetet-materialet är utformat för att kunna användas i skola av skolpersonal.
I min bok Främjande Lärmiljöer ger jag konkreta förslag till tillämpning i kassrummet.
Tre av ljudfilerna ligger även här på sidan. 

Jag har många års erfarenhet av att utbilda och föreläsa just på skolor och för skolpersonal. 
Tag gärna kontakt för att få reda på mer om vad jag kan erbjuda just Din skola. 
 

lyssna på ljudfilen här för att öva fokus & uppmärksamhet:

Forskning visar att Du, med hjälp av mindfulness och självmedkänsla, kan träna din hjärna till uppmärksamhet, medveten närvaro och trygghet/medkänsla. 
Självmedkänsla handlar om att rikta värme och medkänsla gentemot dig själv när det är svårt och motigt. 

  • Du lär dig alltså att ”flexa” din uppmärksamhets-muskel.
  • Du blir tryggare – hjärnforskning visar att känslocentrum påverkas av mindfulness. 
  • Du blir mer medkännande både gentemot dig själv och andra.
  • Istället för att vara din inre kritiker kan du vara din medkännande vän. 


Forskare förutspår därför att mindfulness, i framtiden, kommer vara lika självklar som träning för din hjärna som fysisk träning är för din kropp. 
Visst låter det logiskt?

De här Pausa Medvetet-ljudfilerna är tänkta som en hjälp i din träning.
Lyssna gärna en stund varje dag.
 
Lycka till!