handledning

Jag är handledare i KBT, utbildad vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet.
Min examens-uppsats bar namnet "Ett mindfullt handledarskap".
Som titeln hänvisar till bar uppsatsen en strävan att sammanställa den form av handledning som blivit mitt signum; en tredje vågens KBT-inriktad modell med KBT- och mindfulness/acceptans-inriktad metodik i samklang. 

I slutet av maj 2022 gav Studentlitteratur ut Karin Åströms och min bok Främjande Lärmiljöer.
I boken presenterar jag (med bakgrund i forskning) förslag till hur vi behöver förstå och agera kring barns och ungas pykiska hälsa med skolan som en utgångspunkt. I min bok-text fördjupar jag resonemanget från min uppsats enl. ovan.
Jag spetsar även min metodik mot barn/ungdom och skola/skolpersonal; områden jag arbetat mycket med under mina år som psykolog. 

När det gäller handledningsuppdrag har jag erfarenhet från fera olika områden såsom:

  • Psykolog-programmet i Lund 
  • Socialtjänst
  • Skola
  • BUP
  • Vuxenpsykiatri
  • Primärvård


Varmt välkommen att höra av dig med förfrågningar kring handledning.