handledning

Under våren 2021 blev jag färdig med min handledarutbildning i KBT vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet. 

Utbildningen har verkligen gett ytterligare ett perspektiv på KBT-metoden och inte minst när det gäller mina färdigheter i att nu även handleda i KBT.
Att få återvända till Lunds universitet ytterligare en gång för att finslipa och vässa min kompetens i egen handledning av fantastiska mentorer/rollmodeller har varit en ynnest. 

Min examens-uppsats bär namnet "Ett mindfullt handledarskap".
Som titeln hänvisar till är uppsatsen en strävan att sammanställa den form av handledning som jag nu kan och brinner för att erbjuda; en tredje vågens KBT-inriktad modell med KBT- och mindfulness/acceptans-inriktad metodik i samklang. 
Jag har även fått möjlighet att praktisera mina färdigheter i det uppdrag jag haft i att handleda studenterna på psykolog-programmet i Lund de senaste två åren. 
Jag har även handlett psykolog-kurators- och sjuksköterske-kollegor genom åren. 

Jag är givetvis ytterst motiverad och inspirerad inför att ta mig an nya handlednings-uppdrag såväl inom den offentliga som privata sektorn. 

Varmt välkommen!