vad är kbt?

I kognitiv beteendeterapi (KBT) ligger fokus på tankar, känslor och beteenden. 
I den moderna, sk ”tredje vågens KBT” balanseras strategier för aktiv förändring och problemlösning med medveten närvaro/mindfulness och ett acceptans-inriktat förhållningssätt. 

Vissa problem kan vi inte "problemlösa" oss ur då det oväntade/oönskade händer oss oavsett om vi vill det eller ej. 
När våra förutsättningar inte går att påverka/ förändra behöver vi istället hitta sätt att ”förhålla” oss till våra tankar och inte minst känslor. 
Förmågan att vara i nu:et, dvs mindfulness, och förmågan att acceptera, dvs att inte döma/värdera är därmed viktiga inslag i KBT. 

Du ökar din egen kunskap och medvetenhet om dig själv så att du kan göra aktiva, medvetna val som blir långsiktigt hållbara. 
KBT bygger på upplevelsebaserad inlärning, dvs du får hjälp att utforska och aktivt prova nya och alternativa förhållningssätt och strategier. 
Detta gör att din inlärningshistoria kan börja få konkurrens av nya, mer adaptiva och funktionella mönster.
 

Du är varmt välkommen till mig som privat klient.
(OBS: Jag är inte längre kopplad till Vårdvalet och kan därmed ej ta emot remisser för KBT). 
Vid första samtalet gör jag alltid en fördjupad kartläggning tillsammans med Dig.
Denna utmynnar i en gemensam och tydlig målformulering. 
Terapin/samtalen skräddarsys efter just Dina behov och jag anpssar lämplig KBT- och acceptans-inriktad metodik utifrån vår målformulering.

Hos mig får Du hjälp att hantera stress/utmattningssyndrom, oro/ångest, tvångssyndrom, fobi, depression/nedstämdhet samt krisreaktion. 
Du får även tillgång till ett självhjälpsmaterial som du enkelt kan arbeta vidare med efter och emellan samtalen. 

Vänligen notera att sena återbud som inte handlar om sjukdom (mindre än 24 timmar) faktureras med samma avgift som besöket. 

lyssna här till en Ljudfil med fokus på tankar:

Lyssna här till en podd om kbt- "i skuggan av corona"- (del 1) tillsammans med kollegan
björn Gustavson stark: