Mindfulness betyder, översatt till svenska, medveten närvaro. När Du övar Dig i mindfulness innebär det att Du ökar Din medvetna närvaro i stunden, i det vi kan kalla för nu:et. Då blir du lugnare och mer fokuserad/koncentrerad.

 

Mindfulness handlar även om att lära Dig att öka Din acceptans, dvs minska Ditt dömande och värderande. Då minskar också upplevelsen av stress, oro, nedstämdhet och smärta. Detta leder även till en ökad livskvalitet.

 
Missa inte min nya app, Pausa Medvetet, för Iphone som du kostnadsfritt hämtar i appstore.

Under fliken ljudfiler kan du lyssna på olika mindfulnessövningar.

Under fliken videofiler kan du både titta och lyssna på mindfulnessövningar.