OBS! Vid behov och med anledning av Corona kan vi även ha KBT-samtal via sekretess-skyddade videomöten.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykologisk behandling där fokus ligger på kedjan mellan tankar, känslor och beteenden.

Tillsammans utforskar terapeut och klient aktuella problemområden och arbetar aktivt mot olika konkreta målställningar.

I KBT betonas vikten av självhjälp och av att öka sin förmåga att själv lära sig handskas med sina problem.

Därför får klienten, redan från början, olika hemuppgifter mellan sessionerna. Syftet med detta är att öka sin egen kunskap om sig själv och aktivt göra nya erfarenheter. Tillsammans med terapeuten utvärderas sedan dessa nya erfarenheter och nyinlärning kan ske.

Forskning ger stöd för att KBT-inriktad terapi är effektiv vid olika former av psykiskt illabefinnande, såsom ex.vis vid depression och oro/ångest.

Metoden är givetvis även väl tillämpbar vid stress, kris och trauma.

Varmt välkommen att boka en tid för KBT-inriktade samtal/terapi.. Jag tar numera enbart emot klienter i privat regi och ett samtal kostar 1050 kr. Hos mig kan du få hjälp att hantera stress, oro/ångest, tvång, fobi, depression/nedstämdhet, kris/trauma etc.
Under din timme bestämmer du eller vi tillsammans fokus och mål för det KBT-inriktade samtalet. Jag väljer sedan de specifika tekniker/övningar (utifrån KBT och mindfulness) som passar just dig.
Kontakta mig gärna på telefon 0708-588421 eller via mejl info@crescendokbt.se alternativt via kontaktformuläret här på sidan.
Varmt välkommen!