Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykologisk behandling där fokus ligger på tankar, känslor och beteenden.

Tillsammans utforskar terapeut och patient aktuella problemområden och arbetar aktivt mot olika konkreta målställningar.

I KBT betonas vikten av självhjälp och av att öka sin förmåga att själv lära sig handskas med sina problem.

Därför får patienten, redan från början, olika hemuppgifter mellan sessionerna. Syftet med detta är att öka sin egen kunskap om sig själv och aktivt göra nya erfarenheter. Tillsammans med terapeuten utvärderas sedan dessa nya erfarenheter och nyinlärning kan ske.

Forskning ger stöd för att KBT-inriktad terapi är effektiv vid olika former av psykiskt illabefinnande, såsom ex.vis vid depression och oro/ångest.

Metoden är givetvis även väl tillämpbar vid stress, kris och trauma.
Varmt välkommen att boka en tid. Jag finns numera enbart i privat regi.